ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ใช้ทุกมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ระบุไม่พอใจสถิติจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ไม่พอใจจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่ยังเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เน้นย้ำให้ใช้ทุกมาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง เพิ่มมาตรการดูแลประชาชนที่จะเดินทางกลับออกจากจังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ในภาพรวมไม่พอใจสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพราะยังรักษาอันดับ 1 ของประเทศ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และจำนวนผู้บาดเจ็บสูงสุด ที่สำคัญจำนวนผู้เสียชีวิตผ่านมา 4 วัน มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 9 ราย สูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมของปีที่ผ่านมาทั้ง 7 วัน และยังคงมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการในทุกมาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ให้เพิ่มมาตรการดูแลประชาชนที่จะเดินทางกลับออกจากจังหวัดเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรขาล่อง สั่งการให้อำเภอทุกแห่งดูแลกิจกรรมที่ท้องถิ่นจะจัดการเฉลิมฉลองปีใหม่ ร่วมกับคนในชุมชนและท้องถิ่น ขอให้ดูแลประชาชนที่ไปร่วมงาน อาจจะมีการจัดรถรับส่งกรณีเมาสุรา และปรับเรื่องช่วงเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นของจุดตรวจ จุดสกัด เน้นในช่วงเวลา 12.00 น. – 24.00 น. เป็นหลัก และขอความร่วมมือให้ทุกจุดตรวจ จุดสกัด ในช่วงผลัดเปลี่ยนเวรยาม อย่าให้มีช่วงว่าง เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ สถิติการเกิดอุบัติสะสม 4 วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 117 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง อำเภอฝาง และ อำเภอสันทราย มีผู้บาดเจ็บ 125 คน และผู้เสียชีวิต 9 ราย รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุด สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 16.00 น. – 20.00 น. และส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบอุบัติเหตุ
 
2 มกราคม 2560 , 14:16 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย