ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ จัดชุดปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทันที มีโทษทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ
นายชายชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในช่วงที่จะเดินทางกลับออกจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ ปปส. ภาค 5 ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ที่กำลังจะปฏิบัติหน้าที่ขับรถ โดยตั้งจุดตรวจที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 (อาเขต) พร้อมทั้งตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพนักงานประจำรถ และส่งชุดปฏิบัติการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ทั้งนี้ หากตรวจพบพนักงานขับรถมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ต้องเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทันที และจะถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุก 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขัน ดูแลพนักงานขับรถ และผู้ประจำรถ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ในส่วนของผู้โดยสารห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บนรถ และภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพราะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โดยผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายพนักงานขับรถ ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพนักงานประจำรถในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่พบผู้ฝ่าฝืน กระทำผิดแต่อย่างใด นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้บริหารจัดการเพิ่มเที่ยวรถโดยสารไม่ประจำทาง รองรับผู้โดยสาร เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3
 
3 มกราคม 2560 , 16:30 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย