แม่ทัพน้อยที่ 3 เร่งรณรงค์ป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพน้อยที่ 3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรณรงค์ป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนกำลังพล และชุดปฏิบัติการมวลชน ให้ทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองในการประชาสัมพันธ์ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยง
พลโท ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายจังหวัดได้เตรียมการเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นอย่างมาก ดังนั้น กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายภารกิจให้ กองทัพน้อยที่ 3 ดำเนินภารกิจหลักในการดูแลพื้นที่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด และเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงพื้นที่ความมั่นคง เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการในทุกด้านทั้งเรื่องของปัญหายาเสพติด ไฟป่าและหมอกควัน และปัญหาพื้นที่ความมั่นคง ในส่วนของกองทัพที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุน กำลังพล และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการมวลชน 14 ชุดปฏิบัติการ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝ่ายเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้จัดกำลังชุดปฏิบัติงานพร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จำนวน 4 ชุดปฏิบัติการ
แม่ทัพน้อยที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปัญหา เรื่อง ไฟป่าและหมอกควัน เป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชาติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับคำชมจากหลายฝ่ายว่าสถานการณ์ไม่รุนแรงมากนักและมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้ในปี 2560 จะต้องไม่ประมาท ต้องให้เกิดเหตุการณ์น้อยที่สุด และหากไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ก็จะส่งผลดีในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
 
3 มกราคม 2560 , 16:31 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย