จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมถอดบทเรียน อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมถอดบทเรียน อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 หลังสถิติจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 มุ่งเน้นลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ว่า จากผลการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ทำให้ทราบว่า ด้านการปฏิบัติงานมีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ในการปฏิบัติงาน จึงได้สั่งการให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนถอดบทเรียนที่เกิดขึ้น และสั่งการให้เลือกด่านชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ จัดทำเป็นข้อมูลการดำเนินการของด่านชุมชนดังกล่าว จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค ของด่านชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยจิตอาสา เพื่อนำมาเป็น Best Practice สำหรับด่านชุมชนอื่น ๆ นำไปเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ และสรุปเรื่องของการติดตั้ง Speed camera กล้องตรวจจับความเร็วบนถนนสายดอยสะเก็ด – เชียงราย ซึ่งเป็นการดำเนินการภายหลังการถอดบทเรียน อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และเป็นอุบัติเหตุใหญ่ ภายหลังการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว และป้ายแจ้งเตือนความเร็วของรถที่ขับผ่าน ทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงกว่าร้อยละ 50 ถือเป็นความสำเร็จในการปฏิบัติจากการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้น และได้สั่งการให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เป็นในแนวทางเดียวกันในการรณรงค์ และป้องกัน ทั้งนี้ ให้สกัดจุดอ่อน อุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ผ่านมา 6 วัน จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนอุบัติเหตุสะสม 143 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 153 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 10 ราย รถจักรยานยนต์ เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
 
4 มกราคม 2560 , 16:01 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย