สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

  
    คณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำข้าราชการ ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กว่า 50 คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ตลอดจน เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ในการที่จะเริ่มต้นสิ่งที่ดี ในปีพุทธศักราชใหม่ ด้วยการน้อมนำหลักธรรม คำสอน ทางพุทธศาสนา มาทำจิตใจให้ผ่องใสตั้งแต่ต้นปี รวมถึงให้ชีวิตได้ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม และมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จลุล่วง สร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน ทั้งยังทำคุณประโยชน์ที่ดีให้กับประชาชน และบ้านเมืองต่อไป
 
5 มกราคม 2560 , 09:27 น. , อ่าน 1271  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด