รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือข้อราชการพร้อมติดตามรับฟังผลการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมไปแล้วจำนวน 12 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ,การสร้างโอกาสและความเสมอภาคของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ,กำหนดหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สายงานการสอน รวมถึงบุคลการทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) และการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การดำเนินการสอบครูผู้ช่วยบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินการสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 98 อัตรา ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการออกกฎหมายกำหนดโครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้บรรยายพิเศษเรื่อง "สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอย พระยุคลบาท" ให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โดยได้ฝากข้อคิดให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่คบคนที่ฐานะ แต่คบคนด้วยความดี เป็นคนมีมิตรภาพ และมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
 
6 มกราคม 2560 , 18:59 น. , อ่าน 1273  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด