รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมผลักดันโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นโรงเรียนนำร่อง

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมผลักดันโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นโรงเรียนนำร่อง ส่งเสริมให้มีครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษา ยกระดับการศึกษาในภูมิภาค
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลัง เดินทางมาตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษ เรื่อง "สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอย พระยุคลบาท" ให้คณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม และโรงเรียนสันป่ายางวิทยาลัย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ว่า มีแผนการเดินทางตรวจเยี่ยม และรับฟังปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียนในภูมิภาค เพื่อจะนำไปเป็นข้อมูล ข้อเปรียบเทียบของโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วย ซึ่งบางโรงเรียนก็มีความพร้อม บางโรงเรียนก็มีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ
จากการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมถึง 4 ครั้ง อยากจะผลักดันให้โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเป็นโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ถือเป็นโรงเรียนที่มีระบบระเบียบจัดไว้อย่างเป็นมาตรฐาน อะไรที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมทำแล้วเกิดความสำเร็จ ได้ผลสัมฤทธิ์ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน อะไรบ้างที่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ เป็นปัญหาที่ขวางกั้นการพัฒนาทางด้านการศึกษา ที่เห็นชัดเจน คือ ที่โรงเรียนไม่มีอาจารย์ชาวต่างประเทศมาสอนแม้แต่คนเดียว แต่เด็กนักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี ซึ่งสอนโดยครูคนไทย
ทั้งนี้ จะได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค ที่ได้รับทราบ นำไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากภูมิภาคต่าง ๆ สรุปนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาต่อไป
 
7 มกราคม 2560 , 14:04 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย