จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน OTOP ภูมิภาค สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น คาดจะมีเงินเดินสะพัดกว่า 40 ล้านบาท

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน OTOP ภูมิภาค เพิ่มช่องทางในการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ OTOP 4 ภาค พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น คาดจะมีเงินเดินสะพัดกว่า 40 ล้านบาท
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน "OTOP ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่" ภายใต้แนวคิด “ดั้งเดิมของไทย กินใช้ ทั่วทุกภาคจากท้องถิ่นสู่สากล : THE TREASURE OF WISDOM PARADE” ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศ นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นมาร่วมแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จากอดีต จนถึงปัจจุบัน พัฒนาการของผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก จะเห็นได้ว่าแนวทางการปรับเปลี่ยน OTOP จะนำไปสู่การพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ มาตรฐาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งการจัดงาน OTOP ภูมิภาคในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ทั้ง 4 ภาค จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดเครือข่าย นำไปพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้มีมาตรฐานขึ้น ทั้งนี้ ในแต่ละปี กรมการพัฒนาชุมชน จะจัดงาน OTOP ใหญ่ 3 ครั้ง คือ OTOP CITY, OTOP MIDYEAR และ OTOP ศิลปาชีพ โดยจะคัดสรรสินค้า และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้มาตรฐานไปจัดแสดงและจำหน่าย ขยายฐานผู้ผลิตและผู้ประกอบการเชิงรุก เพิ่มกลุ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ OTOP ชวนชิม จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 300 ร้านค้า ประกอบด้วยสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพร OTOP ชวนชิม และ OTOP TRADER จาก 4 จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประชาชนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศได้ ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 
7 มกราคม 2560 , 19:25 น. , อ่าน 1295  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย