จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Unseen Lanna 2017 กระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจภูมิภาค

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Unseen Lanna 2017 ภายใต้แนวคิด สัมผัสแห่งภูมิปัญญา งามล้ำค่าล้านนาไทย กระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในไตรมาสแรก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จัดงาน “Unseen Lanna 2017” ภายใต้แนวคิด “สัมผัสแห่งภูมิปัญญา งามล้ำค่าล้านนาไทย” ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ในรูปแบบของการสานพลังประชารัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไทย ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สายตานักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า งาน Unseen Lanna 2017 เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP สร้างเครือข่ายในการเรียนรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเอง นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และพึ่งตนเองได้
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ามากกว่า 800 ร้านค้า นิทรรศการ “พ่อหลวงในดวงใจราษฎร์” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดแสดงสาธิตงานฝีมือ OTOP SLOW HANDS จากสุดยอดช่างฝีมือ และการสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ล้านนาเมืองกาแฟ บรรยากาศกาแฟในสวน โดยมีร้านกาแฟชื่อดังมาออกร้านให้ผู้ที่ชื่นชอบกาแฟได้ชิมรสชาติ รวมถึงตลาดนัดเมืองเชียงใหม่ หอการค้าแฟร์ การจำลองตลาดสามชุก และ Mini Motor show
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงาน และเลือกซื้อสินค้าจากทั่วประเทศไทยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดรถสี่ล้อแดงให้บริการรับ – ส่งประชาชนที่จะมาเที่ยวชมงานฟรี ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า MAYA อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.
 
7 มกราคม 2560 , 21:43 น. , อ่าน 1281  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย