กรมประชาสัมพันธ์ระดมสื่อในสังกัดเปิดช่องทางสื่อสารความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัย "สะพานเชื่อมไทย ส่งใจไปปักษ์ใต้"

  
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สั่งการให้สื่อในสังกัดเปิดช่องทางการสื่อสารความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัย ในรายการ “สะพานเชื่อมไทย ส่งใจไปปักษ์ใต้”
พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด และรายงานข่าวการระดมความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานเพื่อเป็นกำลังใจและร่วมฝ่าฟันทุกข์ภัยกับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัด จะร่วมกันจัดรายการพิเศษ "สะพานเชื่อมไทย ส่งใจไปปักษ์ใต้" ซึ่งเป็นรายการสด เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำ และความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ที่ส่งไปยังพื้นที่ รวมทั้งเปิดรับข่าวสารจากพี่น้องประชาชนที่ต้องการส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์เป็นดั่งสะพานเชื่อมโยงข้อมูล เชื่อมโยงความปรารถนาดี ไปยังพี่น้องชาวปักษ์ใต้ทุกคน ทั้งที่เป็นผู้ประสบภัยโดยตรง และท่านที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อน
ทั้งนี้ รายการ "สะพานเชื่อมไทย ส่งใจไปปักษ์ใต้" จะออกอากาศทาง NBT เวลา 9.00-11.00 เริ่มวันอาทิตย์ ที่ 8 มค. โดยจะมีการเชื่อมโยงสัญญาณออกอากาศคู่ขนานทาง สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยด้วย ในวันจันทร์-เสาร์ ทาง AM. 891 KHz และวันอาทิตย์ออกอากาศเพิ่มเติมทางคลื่น F.M. 92.5 MHz โดยผู้รับชมรับฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาฝากข้อมูลได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 -2754225 จำนวน 5 คู่สาย รวมทั้งจะมีช่วงรายการสดเวลา 16.00-17.00 ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 ทุกวัน และสามารถติดตามรายการดังกล่าวผ่านทาง facebook fanpage ของกรม https://www.facebook.com/ prdofficial/ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เชื่อมั่นว่าทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เราคนไทยทุกคนจะร่วมกันฝ่าฟันและผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยพลังความสามัคคีและความปรารถนาดีต่อกัน
 
8 มกราคม 2560 , 11:55 น. , อ่าน 1254  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย