กรมการขนส่งทางบก ประกาศให้รถตู้โดยสาร (รถร่วม บขส.) ที่วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ ไป ต่างจังหวัด ทุกเส้นทาง ติดตั้ง GPS Tracking ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. 60

  
    กรมการขนส่งทางบก ประกาศให้รถตู้โดยสาร (รถร่วม บขส.) ที่วิ่งระหว่างกรุงเทพมหานคร ไปต่างจังหวัดในทุกเส้นทาง ติดตั้ง GPS Tracking ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. 60 เพื่อความปลอดภัยตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม
นายชายชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบก สั่งการให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการเข้มงวดตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก รวมถึงพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ภายใต้โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS ซึ่งเป็นการบังคับให้รถโดยสารสาธารณะทุกคัน และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้ง GPS Tracking ตามคุณสมบัติที่กรมการขนส่งทางบก ควบคู่กับการติดตั้งเครื่องบ่งชี้พนักงานขับรถ (เครื่องรูดใบขับขี่แสดงตัวตนพนักงานขับรถ) พร้อมระบบการทำงาน Realtime online เชื่อมโยงกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการ เจ้าของรถ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่แบบ Realtime ผ่าน application “DLT GPS” ทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลของรถเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่แสดงผลในศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก และศูนย์ฯ GPS ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ และสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการที่ผิดกฎหมายผ่านทาง application ดังกล่าวได้อีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ ได้มีประกาศเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ทันที ให้รถตู้โดยสาร (รถร่วม บขส.)ที่วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัดทุกเส้นทาง ต้องติดตั้ง GPS Tracking ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. 60 สำหรับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ส่วนรถลากจูง ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2560 รถบรรทุกสาธารณะ 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2561 และรถบรรทุกส่วนบุคคล 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้งครบทุกคันภายในปี 2562 โดยกรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการตามมาตรการกำกับ ควบคุม ดูแล พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง และจริงจัง ในทุกกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการทางเดินทางของประชาชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยประชาชนที่พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
8 มกราคม 2560 , 11:57 น. , อ่าน 1309  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย