เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  
    เขื่อนแม่กวงอุดมรธารา ร่วมกับเทศบาลตำบลลวงเหนือ จัดพิธีแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษาและพสกนิกรทุกหมู่เหล่ากว่า 500 คน ร่วมพิธีแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคำแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 นาที จากนั้นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ลงนามแสดงความอาลัย และร่วมกันปล่อยพันธ์ปลากว่า 35,000 ตัว พร้อมกันนี้ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย โดยการแปรอักษรเป็นรูปเลข 9 ไทย ซึ่งหมายถึงรัชกาล 9 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการชลประทาน ซึ่ง กรมชลประทาน ได้กำหนดให้โครงการในพระราชดำริ 25 โครงการทั่วประเทศ จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งโครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา สร้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยกรมชลประทาน อันเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในท้องที่อำเภอดอยสะเก็ด และได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน สำรวจและศึกษาการพัฒนาลำน้ำสาขาของแม่น้ำกวง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
 
8 มกราคม 2560 , 17:38 น. , อ่าน 1262  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย