สรุปการผลการรณรงค์ความปลอดภัยจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560

  
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการรณรงค์ความปลอดภัยจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 พร้อมแนะมาตรการที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึงผลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ว่าในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ 2560 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดชลบุรี 31ราย รองลงมาคือจังหวัดอุดรธานี 24 ราย ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต 11 รายซึ่งจัดอยู่ลำดับที่ 8 ของประเทศ โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตัวเมืองและเขตอำเภอรอบนอก ในปีนี้อำเภอที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดอยู่ที่อำเภอสันป่าตองและอำเภอสันทราย ผู้เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่อำเภอจอมทอง จำนวน 2 ราย ส่วนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุคือการเมาสุราแล้วขับขี่รถสำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์สูงถึง 82% ทั้งนี้หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ยังฝากถึงมาตรการที่ได้ผลสูงสุดของการลดอุบัติเหตุคือมาตรการการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์และขอให้ผู้ที่ใช้ยานพาหนะทำประกันภัยเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวผู้ขับขี่เอง
 
10 มกราคม 2560 , 17:57 น. , อ่าน 1290  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด