อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์จะมีฝนตกในระยะนี้ถึงวันที่ 14 มกราคม 2560

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องไปถึงวันที่ 14 มกราคม 2560 ขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่จะมีสภาพอากาศแปรปรวน เนื่องจากคลื่นลมฝ่ายตะวันตกจะพัดพาฝนจากประเทศเมียนมาร์เข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณการกระจายของฝนมากขึ้น ส่วนอิทธิพลความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นยังคงอยู่แต่จะอ่อนตัวลงในระยะนี้ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายจากฝนที่จะตกในระยะนี้เอาไว้ด้วย ขณะที่ นายไพรินท์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านจุดอันตรายในช่วงที่มีฝนตก ถนนลื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 
11 มกราคม 2560 , 09:18 น. , อ่าน 226  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด