ปภ.เชียงใหม่ เตรียมใช้กล้องตรวจจับความเร็วแบบใหม่ ในการช่วยลดอุบัติเหตุ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมใช้กล้องตรวจจับความเร็วตามจุดต่างๆ พร้อมเตรียมแผนผลักดันการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาสำหรับเด็ก หวังช่วยลดอุบัติเหตุ พร้อมเชิญชวนผู้ใช้รถทุกชนิดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถหลังพบรถที่เกิดอุบัติหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกันขาดอายุ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมที่จะนำการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว มาใช้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ลดความเร็วลงให้อยู่ในระดับตามที่กฎหมายกำหนด หากยังฝ่าฝืนขับขี่ในความเร็วเกินกว่าที่กำหนด จะมีกล้องอีกชุด ซึ่งจะติดตั้งในจุดถัดจากป้ายเตือนออกไป และมีการบันทึกภาพพร้อมแจ้งข้อมูลความเร็ว พร้อมประมวลผลรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกใบสั่งส่งไปแจ้งให้ผู้ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ทราบถึงบ้าน โดยมาตรการนี้ได้มีการทดลองใช้บริเวณจุดเสี่ยง ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ถึง ดอยนางแก้ว จ.เชียงราย ซึ่งพบว่าการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมผลักดันมาตรการความปลอดภัย เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการตระหนักรู้ และเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ หรือซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ ขณะเดียวกัน ขอแนะนำให้ผู้ใช้รถทุกประเภททำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และตรวจดูประกัน ว่าหมดอายุหรือไม่ เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา พบว่า รถที่เกิดอุบัติเหตุร้อยละ 90 ประกันภัยหมดอายุ หรือไม่ทำประกันภัยให้กับรถที่ใช้ขับขี่ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้เสียสิทธิที่จะได้รับ
 
12 มกราคม 2560 , 09:52 น. , อ่าน 243  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด