ผู้บัญชาการทหารบก ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล
ที่กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมือง โดยมีพลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และพลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย และกำลังพลให้การต้อนรับ จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก รวม 24 อำเภอ ตามแนวชายแดน พร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่ และเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ทางการทหารที่ใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันของกองกำลังผาเมือง
กองกำลังผาเมือง มีภารกิจในการปฏิบัติงานในด้านงานป้องกันชายแดน และการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย การป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 
12 มกราคม 2560 , 11:59 น. , อ่าน 270  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย