เชียงใหม่ ปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เร่งเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง งดการชิงเผาในช่วงฝนตก เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน สร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ขณะนี้ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเข้าใจ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนแบบเคาะประตูบ้านในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดปัญหาซ้ำซาก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าตามแนวทางประชารัฐ และยังได้มีการปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง หรือการชิงเผา ออกไปก่อน เนื่องจากช่วงนี้มีสภาพอากาศแปรปรวน เชื้อเพลิงมีความชื้นไม่พร้อมที่จะเผา และจะได้มีการหารือถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งจากการถอดบทเรียนเมื่อปีที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการระดมเผากันมาก ในช่วงหลังประกาศเฝ้าระวัง 60 วันห้ามเผา ในปีนี้ จึงต้องมีการวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ทั้งก่อนประกาศและหลังประกาศ ขณะที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้วิธีพลังงาน เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อควบคุมการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ภาคอุตสาหกรรมได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม คือนำวัสดุเหลือใช้ไปทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง ส่วนที่ 2 ภาคชุมชนและครัวเรือน ได้ใช้เรื่องเตาพลังงาน เตาเผาถ่าน 200 ลิตร ซึ่งได้ถ่านจากซังข้าวโพด เป็นการควบคุมการเผาในที่โล่ง ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเชียงดาว และสามารถลดปัญหาลงได้ในระดับหนึ่ง
 
13 มกราคม 2560 , 09:49 น. , อ่าน 246  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด