หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 อย่างคึกคัก

  
    บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน คึกคัก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต่างพาบุตรหลานมาร่วมงานที่หลายหน่วยงานจัดขึ้น โดยบรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณลานหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง พาบุตรหลานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เน้นแนวคิด “ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม” โดยกิจกรรมภายในงานเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ และน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา และคณะ ได้ฝากข้อคิดให้กับเด็ก และเยาวชนที่เข้ามาร่วมงาน ว่า ขอให้เด็กๆ มีความกตัญญูรู้คุณ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้คุณชาติ มีกำลังกาย และใจ ที่เข้มแข็ง ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ส่วนบรรยากาศที่สวนสัตว์เชียงใหม่ มีเด็กๆ มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเช่นกัน ทั้งนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ได้เปิดให้เด็กๆ กินฟรีเที่ยวฟรีสองวันคือวันที่ 14 และวันที่ 15 มกราคม 2560 โดยน้องที่มีส่วนสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร สามารถเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรี นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงบัตรนักเรียนและแต่งกายชุดนักเรียน เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรี
 
14 มกราคม 2560 , 12:13 น. , อ่าน 226  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด