รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูโบราณสถานเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ ที่เสียหายจากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมามูลค่าเบื้องต้น 2.8 ล้านบาท

  
     นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการบูรณฟื้นฟูโบราณสถานเวียงกุมกามหลังน้ำลด โดยได้ไปที่วัดกู่ป้าด้อม ภายในเวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยเวียงกุมกามมีเนื้อที่กว่า 800 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อบต.ท่าวังตาล อบต.หนองผึ้ง อ.สารภี และ อบต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 7 พันคน กรมศิลปากรได้ขุดพบตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พบโบราณสถานในบริเวณดังกล่าว 42 แห่ง(ปี 2546-2547 มีประชาชนมาเที่ยวชมโบราณสถาน 1 แสน 4 หมื่นคน ปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุให้เวียงกุมกามเป็น Unseen Place) เมื่อครั้งอุทกภัยที่ผ่านมานั้นทำให้โบราณสถานเสียหาย 28แห่ง ต้องบูรณะซ่อมแซมโดยใช้งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 2.8 ล้านบาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบนโยบายแผนระยะสั้นคือการสูบน้ำออก ส่วนการวางแผนระยะยาวนั้นจะจัดการระบบน้ำทั้งระบบเพราะนอกจากจะได้ดูแลโบราณสถานแล้วยังจะช่วยดูแลประชาชนกว่า 7 พันคนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ในการนี้ได้มีนางสุปราณี ดวงแก้ว พร้อมบุตรชาย ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเข้าร้องเรียนว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กรณีถูกเวนคืนที่ดินและต้องขายที่ดินในราคาต่ำ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบนโยบายให้ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ว่าการขุดโบราณสถานต้องมีการวางแผนล่วงหน้าระยะยาวและบอกกล่าวให้เจ้าของที่ทราบล่วงหน้าอีกทั้งการจ่ายเงินชดเชยนั้นต้องบวกมูลค่าจิตใจของเจ้าของด้วย ด้านนายสหวัฒน์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่กล่าวว่าขณะนี้กรมศิลปากรได้จ่ายชดเชยให้เจ้าของที่ดินที่ขุดพบโบราณสถานไร่ละล้านสองแสนบาทตามอัตราของกรมที่ดิน ทั้งนี้โบราณสถานเวียงกุมกามนั้นอยู่ใต้ดิน เหตุที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านั้นเป็นเพราะการต้องใช้วิธีการขุดจึงจะพบ
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่