กรมพัฒนาที่ดินเร่งฟื้นฟูจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชน ตั้งเป้า 3 ปีนับจากนี้ จะมีพื้นที่เกษตร 85 ล้านไร่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

  
     นายอรรถ สมร่าง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ และงานตามนโยบายของกรมพัฒนาทิ่ดิน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูและจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ และงานตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่ข้าราชการในสังกัด อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่า ปีหนึ่ง ๆ ประเทศไทยต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชจากต่างประเทศมูลค่ามหาศาล ปี 2546 นำเข้าถึง 4 หมื่นล้านบาท ประกอบกับภาวะวิกฤติน้ำมันแพงในปัจจุบัน และผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งการทำให้ดินต้องเสื่อมสภาพลง กรมพัฒนาที่ดินจึงได้รณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ตั้งเป้าภายใน 3 ปี จะมีเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี 85 ล้านไร่ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินยังกล่าวด้วยว่า ดินแต่ละแห่งมีชนิดของดินต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ ดินจึงต้องการแร่ธาตุที่แตกต่างกัน ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจะออกสำรวจดินทุกแห่งเพื่อกำหนดชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมกับสภาพดินเพื่อเกษตรกรจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 
, อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่