งานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีสะเมิง เริ่มขึ้นแล้ว

  
    งานเทศกาลสตรอเบอรี่ของดีสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขึ้นแล้ว โชว์ศักยภาพแหล่งผลิตสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีสะเมิง ครั้งที่ 16 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตสตรอเบอรี่ของอำเภอสะเมิง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงส่งเสริมให้อำเภอสะเมิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ โดยผลผลิตสตรอเบอรี่ในอำเภอสะเมิง เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก สตรอเบอรี่ด้วยการลดใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี หันมาทำปุ๋ยหมักใช้เอง และส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่แปลงใหญ่ ทำให้ผลผลิตสตรอเบอรี่ในอำเภอสะเมิง ส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ปีละกว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ งานดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย สร้างรายได้สู่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในพื้นที่ ภายในงานมีขบวนแห่สตรอเบอรี่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่ ในราคาผู้ผลิตพบผู้บริโภค สินค้าการเกษตรจากโครงการหลวง โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่ผลิตในอำเภอสะเมิง การจัดงานวิวาห์สตรอเบอรี่ กาดหมั้วครัวฮอม การประกวดหนูน้อยสตรอเบอรี่ การประกวดธิดาชนเผ่า การประกวดธิดาสตรอเบอรี่ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา เพิ่มระยะเวลาในการจัดงานจาก 4 วันเป็น 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเป็นทิวเขาสูง อากาศเย็นเกือบทั้งปี ประกอบด้วยชุมชนชาวไทยภูเขาจำนวนมาก สะเมิง เป็นเมืองที่ยังคงความเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนไม่น้อย รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาวและสตรอเบอร์รีแหล่งสำคัญของจังหวัดอีกด้วย
 
11 กุมภาพันธ์ 2560 , 11:01 น. , อ่าน 202  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด