สวนกุหลาบ ห้วยผักไผ่ แหล่งท่องเที่ยวรับวาเลนไทน์

  
    บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันหยุดยาว คึกคัก โดยเฉพาะที่สวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่ หนึ่งใน 38 เส้นทางความสุขของโครงการหลวง ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติ แห่งใหม่ บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศจำนวนมาก ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยากาศที่สวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้สัมผัสกับความงดงามของกุหลาบหลากสีสัน นานาพันธุ์ จำนวน 187 สายพันธุ์ อาทิ แดงมินิเจส ลาเวนเดอร์ครีม วาเลนไทน์ เป็นต้น ภายในพื้นที่ตกแต่งสวนสวยงามตามสไตล์อังกฤษ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่กุหลาบกำลังออกดอกบานสะพรั่ง ด้านนายประพันธ์ มาลาศรี หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง กล่าวว่า สวนกุหลาบหลวงแห่งนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการมาได้ไม่นาน โดยได้รวบรวมสายพันธุ์กุหลาบไว้เป็นจำนวนมาก บนพื้นที่ 1 ไร่ และเตรียมขยายพื้นที่ในการปลูกกุหลาบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับสวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่ เกิดขึ้นจาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาต่อยอดขยายผลเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร แปลงกุหลาบที่บ้านห้วยผักไผ่เมื่อปี พ.ศ.2532 ทรงชื่นชมที่ราษฎรสามารถเพาะพันธุ์กุหลาบกลิ่นหอม ให้มี ดอกใหญ่ สวยงาม พระองค์จึงทรงส่งเสริมให้ราษฎรช่วยกันเพาะขยายเป็นอาชีพเสริม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงจึงจัดทำเป็นแปลงกุหลาบ พร้อมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม อีกทั้งยังมีการเพาะกิ่งพันธุ์จำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อีกด้วย
 
12 กุมภาพันธ์ 2560 , 15:12 น. , อ่าน 202  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด