ชาวสวนกุหลาบเชียงใหม่ เก็บเกี่ยวดอกกุหลาบส่งขายช่วงวันวาเลนไทน์

  
    ชาวสวนกุหลาบเชียงใหม่เร่งเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบส่งขายช่วงวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีแก่เกษตกรผู้ปลูกกุหลาบ นางสุภาภรณ์ ถาวรวิจิตร เกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบตัดดอกบ้านบวกเต๋ย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตนและครอบครัวได้มีอาชีพปลูกกุหลาบมากว่า 14 ปีแล้ว บนเนื้อที่ 7 ไร่ โดยกุหลาบที่นำมาปลูกมีหลากหลายสีสัน อาทิ สีแดง สีขาว สีม่วง สีชมพู สีโอรส เป็นต้น ซึ่งราคาของดอกกุหลาบจะขึ้นอยู่กับขนาดของดอกกุหลาบว่าอยู่ในเกรดไหน เช่น เกรด A ดอกละ 20 บาท เกรด B ดอกละ 18 บาท โดยเฉพาะช่วงวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนี้ ราคาขายดอกกุหลาบก็จะสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ ซึ่งถือเป็นช่วงที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเป็นอย่างดี โดยดอกกุหลาบทุกดอกต้องมีการห่อด้วยตาข่ายโฟมเพื่อป้องกันดอกบานและช้ำ ตั้งแต่ดอกเริ่มมีขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร สำหรับสวนของตนได้มีการตัดดอกกุหลาบส่งไปจำหน่ายยังปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร และบางส่วนได้จำหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา โดยดอกกุหลาบที่มีการตัดและส่งจำหน่ายในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ จะเน้นดอกกุหลาบสีแดง และสีขาวเป็นหลัก นอกจากนี้ในสวนของตนยังได้ปลูกสวอนแพลท์ ดอกสแตติส เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย สำหรับ บ้านบวกเต๋ย หมู่ 8 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นแหล่งปลูกกุหลาบตัดดอกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่าม้ง ประมาณ 100 ครัวเรือนที่มีอาชีพหลักคือการปลูกกุหลาบตัดดอก กว่าร้อยละ 90 บนพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า 500 ไร่ ซึ่งกุหลาบที่ปลูกทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่มีก้านดอกยาว และดอกใหญ่ โดยจัดส่งไปขายตามตลาดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และตลาดดอกไม้ในจังหวัดเชียงใหม่
 
12 กุมภาพันธ์ 2560 , 16:19 น. , อ่าน 196  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด