สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แนะมาตรการ“ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แนะประชาชนใช้มาตรการ“ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ คาดว่าช่วงเดือนก.พ.-มี.ค. จะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น จึงขอแนะนำประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ โดย 1.ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใช้หน้ากากอนามัย 2.ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ 3.เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4.หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วยหรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน ส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 11,490 ราย ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิด A จำนวน 4,681 ราย ชนิดB จำนวน 3,473 ราย ชนิด AH1 19 ราย ชนิด AH1N1 4 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด และใน เดือนมกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2560 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,016 ราย และอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเดือนก.พ.-มี.ค.2560 ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนดูแลตนเอง และคนในครอบครัว ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหาร ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ที่สำคัญ หากมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีไข้สูง ต้องรีบพบแพทย์ทันทีภายใน 48 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน 3.ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
 
12 กุมภาพันธ์ 2560 , 16:43 น. , อ่าน 196  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด