จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เพื่อร่วมแสดงอนุโมทนาสาธุการ เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมคณะสงฆ์ทั่วโลก ด้วยการเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง 3 ลา พร้อมลั่นต่ออีก 20 ครั้ง เท่าลำดับสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ในช่วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฎ พระสุพรรณบัฎ พัดยศ เครื่องสมณศักดิ์ และพระตราประจำตำแหน่ง แด่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี ตลอดจนเป็นการถวายพระเกียรติในตำแหน่งที่มีความสำคัญและเชิดชูพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
 
12 กุมภาพันธ์ 2560 , 21:11 น. , อ่าน 190  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด