ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2560

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 ช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยทั่วไป โดยจะมีอากาศอุ่นขึ้นกับจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่และมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางวันโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขา สำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นทางตอนบนของภาค เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นช่วงๆ
ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม อากาศจะอุ่นขึ้นอีก กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางวัน และเริ่มมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นบางพื้นที่ในบางวัน ส่วนมากทางตอนบนของภาค เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุม จะมีกำลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง
ช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางวัน โดยอุณหภูมิสูงสุดอาจจะสูงถึง 42 - 43 องศาเซลเซียส แต่ในบางช่วง จะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระยะๆ แต่จะมีกำลังอ่อน ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม นอกจากนี้ในบางช่วงจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรก และดูแลสุขภาพเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง โดยให้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตนต่าง ๆ ให้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งโรคอันตรายที่มากับฤดูหนาวและฤดูร้อน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง รวมถึงให้ระวังเรื่องอัคคีภัย หลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟในช่วงที่มีลมแรง และกำจัดเชื้อเพลิงโดยไม่ปล่อยให้กิ่งไม้ วัชพืชกองสุมตลอดจนร่วมสร้างแนวกันไฟเพื่อลดความรุนแรงของไฟป่า
 
14 กุมภาพันธ์ 2560 , 13:28 น. , อ่าน 191  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย