คณะจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงการ "ตุ๊กตาวิเศษ" รับวันแห่งความรัก

  
    
คณะจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดโครงการ "ตุ๊กตาวิเศษ" เพื่อสื่อสารประเด็นปัญหาการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก ในวันวาเลนไทน์ 2560
ที่ลานอควาเรียม ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต คณะจิตอาสา โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยพลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ "ตุ๊กตาวิเศษ" เพื่อเติมช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างผู้เสียหายจากการถูกทารุณกรรมทางเพศ กับพนักงานสืบสวนและนักจิตวิทยาที่ทำหน้าที่สืบค้นเหตุการณ์เพื่อให้ทราบถึงปมในจิตใจเด็กที่ต้องรับการเยียวยาช่วยเหลือ และในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มีข้อจำกัดทางด้านการสื่อสารและวุฒิภาวะของเด็กที่ไม่เอื้อต่อการสื่อสารประเด็นการทารุณกรรมทางเพศ
“โครงการตุ๊กตาวิเศษ” เป็นโครงการผลิตตุ๊กตาเพื่อจำลองแบบอวัยวะของมนุษย์เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักจิตวิทยาใช้ประกอบการสอบถามข้อเท็จจริงจากเด็ก โดยได้มีการระดมจิตอาสาและเปิดให้ประชาชนได้ร่วมกันผลิตตุ๊กตา เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการมอบตุ๊กตาผ่านสำนักงานตำรวจภูธรภาค5
 
14 กุมภาพันธ์ 2560 , 16:34 น. , อ่าน 193  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด