มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

  
    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมแล้วในทุกด้านสำหรับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้าพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,126 ราย ขณะนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการจัดการด้านการจราจรที่ได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับบัณฑิต และผู้ที่เข้ามาร่วมงาน สำหรับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีรากฐานจาก "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ" จนได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 20 ในประเทศไทย
 
15 กุมภาพันธ์ 2560 , 09:25 น. , อ่าน 182  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด