สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนระวังโรคไข้เลือดออก เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลง เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2560

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนระวังโรคไข้เลือดออก เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลง เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2560 แนะให้กำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ตามมาตรการ 3 เก็บ
นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ป้องกันบุตรหลานและคนในครอบครัวเจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
โรคไข้เลือดออก เป็นได้ในทุกกลุ่มอายุ โดยพบมากในช่วงอายุ 5-10 ปี อาการส่วนใหญ่มักจะมีไข้ สูง ไข้ไม่ลด นอนซม เด็กโตจะปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา ซึ่งพบได้ในผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน บางรายอาจมีอาการเบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้องร่วมด้วย ซึ่งในระยะแรกจะปวดทั่ว ๆ ไป และอาจปวดที่ชายโครงขวา หากมีไข้สูง ให้กินยาพาราเซตามอลลดไข้ อย่าซื้อยาแก้ปวดที่มีระคายเคืองกระเพาะอาหาร แอสไพรินหรือไอบูโพรเฟน เพราะเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหารอันตรายถึงเสียชีวิตได้ แต่หากกินยาแล้วไข้ไม่ลด อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ขอให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องให้พ้นระยะอันตราย และในช่วงที่ไข้เริ่มลดขอให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพราะมีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะช็อกได้ โดยผู้ป่วยจะซึมลง อ่อนเพลีย อาจมีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน หรือถ่ายอุจจาระสีดำ ขอให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที
ด้านสถานการณ์ไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 43 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมา คือ อายุ 15-24 ปี 10-14 ปี 5-9 ปี และ 55-64 ปี ตามลําดับ มาตรการป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ คือเก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะ ไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ รวมทั้งการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน ร่วมกับการป้องกันไม่ให้ยุงกัด
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดโครงการรณรงค์ Big cleaning day และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออกปี 2560 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 20.00 น. ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
15 กุมภาพันธ์ 2560 , 16:10 น. , อ่าน 192  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย