สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สปข.3 พบสื่อมวลชน

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ และแนะนำนายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ณ สนามฟุตบอลไนซ์เพลส
ที่สนามฟุตบอลไนซ์เพลส ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สปข.3 พบสื่อมวลชน พร้อมแนะนำนายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คนใหม่ ที่เดินทางมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเชื่อมความสามัคคี ระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่กับเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
การจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้คาดหวังว่าจะทำให้สื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการจัดทำข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
 
15 กุมภาพันธ์ 2560 , 17:19 น. , อ่าน 196  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย