สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีที่ 5

  
    ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะออกเดินทางเพื่อลงพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีที่ 5 นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพี่น้องอป.มช.ในพื้นที่ ออกเดินทางไปยังอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีที่ 5 นำเบาะที่นอนพร้อมหมอน และผ้าห่มสำหรับเด็กเล็ก และอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนผ้าห่มกันหนาว ที่ได้รับบริจาคจากผู้ฟังและศิลปินล้านนา บริจาคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปกแซม รวมถึงราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และจัดกิจกรรม ดีเจพบผู้ฟัง โดยมีดีเจชนเผ่าภาษาลาหู่ และภาษาลีซู ไปร่วมพบปะกับผู้ฟังรายการ นอกจากนี้ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 จะได้จัดเวทีเสวนา หัวข้อ ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธานการช่วยเหลือสังคม และจะได้มีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 93.25 เมกกะเฮิรตซ์ และระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1476 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งประชาชนสามารถติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
17 กุมภาพันธ์ 2560 , 10:16 น. , อ่าน 192  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด