รองนายกรัฐมนตรีเผย เตรียมผลักดัน ผาช่อ ให้ขึ้นเป็นมรดกโลก

  
    รองนายกรัฐมนตรีเผย เตรียมผลักดัน ผาช่อ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางการผลักดัน ผาช่อ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และลงพื้นที่เพื่อตรวจโครงการที่จังหวัดในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 15, 16, และ 17 ว่า ขณะนี้ได้เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีขึ้นทะเบียน ผาช่อ แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามคล้ายกับแกรนด์แคนยอนจำลอง นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณชาวเชียงใหม่ ที่มีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้ม และน้ำใจไมตรี สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ เนื่องจากมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในอนาคตประเทศไทยได้เตรียมจัดการฝึกอบรม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับประชาชนทั้งประเทศ เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป
 
17 กุมภาพันธ์ 2560 , 16:19 น. , อ่าน 188  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด