ความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดชมพู ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดชมพูคาดแล้วเสร็จในอีก 3 เดือนข้างหน้า หวังช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากอ่างแก้ว และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต.
รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการสร้าง “อ่างเก็บน้ำตาดชมพู” สำหรับใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำและส่งน้ำ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมระบบผันน้ำจากห้วยแม่ระงอง และเป็นแหล่งสำรองน้ำเพิ่มเติมจากอ่างแก้ว โดยออกแบบให้มีความจุ ประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ ในบริเวณติดกับคณะสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
สำหรับความคืบหน้า ของอ่างเก็บน้ำตาดชมพู ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างไปหลายส่วนแล้ว แต่เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานในบางจุด เนื่องจากระหว่างการก่อสร้างเมื่อขุดดินลึกลงไปพบว่า ชั้นดินด้านล่างเป็นหินแข็งไม่สามารถขุดเจาะหรือใช้วิธีระเบิดหินได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง จึงต้องมีการปรับแก้ไขแบบเพื่อความเหมาะสม นอกจากนี้ในการทำสันเขื่อนจากเดิมที่ได้วางแผนไว้ว่าจะใช้ดินที่ขุดได้จากพื้นที่ก่อสร้างมาทำแนวสันเขื่อน แต่หลังจากการขุดลงในชั้นดินลึกลงไป พบว่าดินที่ได้มีทั้งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและดินที่ไม่สามารถนำมาใช้ทำสันเขื่อนได้ เนื่องจากมีลักษณะไม่อุ้มน้ำ จึงต้องขนย้ายดินที่ใช้ไม่ได้นั้น ไปยังบริเวณอื่น เพื่อถมปรับพื้นที่เตรียมวางแผนสำหรับงานก่อสร้างในงานอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากแผนการดำเนินการและต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
ทั้งนี้ คาดว่าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดชมพู จะแล้วเสร็จในอีก 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำตาดชมพูจะเป็นแหล่งน้ำสำคัญอีกแห่งหนึ่ง ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติมจากอ่างแก้วที่มักจะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต.
 
18 กุมภาพันธ์ 2560 , 12:38 น. , อ่าน 209  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด