มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญชมงาน ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร สืบสานพระราชปณิธาน ระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2560

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญชมงาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” ร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา สืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำมาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญชวนชมงาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณอาคารชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การจัดแสดงสวนเฉลิมพระเกียรติ และการถวายความดีบนต้นโพธิ์ทองเพื่อเป็นพระราชกุศล, การจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 กลุ่มนิทรรศการ และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกอีก 6 กลุ่มนิทรรศการ, แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของการจัดงานครั้งนี้, การจัดแสดงพื้นที่ชุมชนภาคสนาม และ เปิดตัว “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
กาดแม่โจ้ 2477” กาดยุค 4G Good Quality / Good Price / Good Place / Good for Life เป็นตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพและปลอดภัย มีการกำหนดราคาที่เป็นธรรม เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา สินค้าที่จะจำหน่ายใน “กาดแม่โจ้ 2477 ” แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ วัสดุเกษตร เช่น ปุ๋ย สารชีวพันธ์, กิ่งพันธุ์ เช่น กล้วยไม้ ไม้กระถาง กิ่งพันธ์ไม้ผล กล้าพันธุ์ไม้, ของแห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น เมล็ดพันธุ์พืช เห็ดหลินจือ เก๊กฮวย และของสด เช่น ผัก ผลไม้สด หมู เนื้อวัว ปลา ไก่แช่แข็ง เป็นต้น
ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านชมงาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” และร่วมพลิกวงการเกษตรไทย ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย ใน กาดแม่โจ้ 2477 ระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณอาคารชูติวัตร และโดมออร์แกนิค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 
19 กุมภาพันธ์ 2560 , 16:00 น. , อ่าน 199  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย