อำเภอเวียงแหง ขานรับนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า คุมเข้ม 60 วัน ห้ามเผา

  
    อำเภอเวียงแหง ขานรับนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า คุมเข้มมาตรการ 60 วันห้ามเผา เราทำได้เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเวียงแหง เปิดเผยว่า ในส่วนของอำเภอเวียงแหง ได้ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 อำเภอเวียงแหงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนให้ร่วมกันทำงาน และได้มีการจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick Off การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน แจ้งให้ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์เรื่องของปัญหาหมอกควันและไฟป่า รวมถึงมาตรการ 60 วันห้ามเผา พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ให้เผาป่า และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่สวน ไร่ นา ของตนเอง จัดให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟป่า และการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า สำหรับในช่วงของการดำเนินการตามมาตรการคุมเข้ม 60 วันห้ามเผา ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 ได้กำชับทุกหน่วยงานให้คุมเข้มการเผาในที่โล่งทุกชนิด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดเว้นการเผา หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย ถ้าเห็นกลุ่มควันไฟให้รีบแจ้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเวียงแหง ภายหลังจากมาตรการคุมเข้ม 60 วันห้ามเผา ทางอำเภอก็ยังคงควบคุมเรื่องของการเผาในที่โล่ง พร้อมดำเนินการพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์โดยการทำฝายชะลอน้ำ และมีการปลูกป่าทดแทน
ทั้งนี้ อำเภอเวียงแหงไม่มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ หมายความว่า ให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน หากเกิดไฟไหม้ หน่วยไหนอยู่ใกล้พื้นที่ที่สุด ต้องออกไปดับไฟทันทีที่ได้รับการแจ้งเหตุ โดยไม่มีการแบ่งเขตความรับผิดชอบ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้องช่วยกันดูแล เป็นการทำงานร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ
 
20 กุมภาพันธ์ 2560 , 09:13 น. , อ่าน 185  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย