แม่ทัพภาคที่ 3 เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน.....

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ.... พลโทธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แม่ทัพภาคที่ 3 เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รวมถึงเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านและการใช้มาตรการทางกฎหมาย ต่อผู้ลักลอบเผาป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 9 จังหวัดรวมทั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่รับผิดชอบ ตลอดจน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่รับผิดชอบภาคเหนือตอนบน เข้าหารือเพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประสานงานการปฏิบัติร่วมกันมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดจุดสะสมความร้อน ในหลายพื้นที่ ประกอบกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นช่วงที่ภาคเหนือตอนบนตรวจพบการเผาป่ามากที่สุด แล้วเกิดหมอกควันส่งผลกระทบในหลายด้าน ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าได้มีการจัดชุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกลงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 
22 กุมภาพันธ์ 2560 , 11:44 น. , อ่าน 167  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด