อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาลส้มสายน้ำผึ้ง 12-13 มกราคมนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ส้มคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นการเพิ่มช่องทางตลาด

  
     นายราชัน จันทรากาศ เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอฝางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดงานเทศกาลชิมส้มสายน้ำผึ้ง บริเวณลานเอนกประสงค์ถนนสายฝาง-ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2550 เพื่อเป็นกระตุ้นการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้เกษตรกรผู้ผลิตส้ม ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งของอำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีรสหวาน ชานนุ่ม สีสันสวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาด โดยการจัดงานดังกล่าวเพื่อนำเสนอส้มคุณภาพ ให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะเอกลักษณ์ของส้มที่ปลูกใน พื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เป็นสินค้าส่งออกไปทั่วโลกในขณะนี้ กิจกรรมในงานเทศกาลส้มสายน้ำผึ้งอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีการออกร้านจำหน่ายส้มสายน้ำผึ้ง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับส้ม การประกวดธิดาสวนส้ม การประกวดแม่บ้าน การแข่งขันกินส้ม การประกวดผลผลิตส้มสายน้ำผึ้ง อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกส้มประมาณ 90,000 ไร่ เกษตรกรกว่า 5,000 ราย ผลผลิตแต่ละปีประมาณ 315,000 ตัน สามารถส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลกทำรายได้เข้าประเทศปีละจำนวนมาก
 
11 มกราคม 2550 , 13:19 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่