สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนในการป้องกันตนเองจากภาวะหมอกควัน

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำประชาชนป้องกันตนเองจากภาวะหมอกควัน งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีปัญหาเกี่ยวกับหมอกควันครอบคลุมพื้นที่ เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศนิ่งและความกดอากาศสูงขึ้น ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จึงไม่สามารถถูกพัดพาขึ้นไปสู่บรรยากาศระดับสูงได้ จึงขอแนะนำประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ,หญิงตั้งครรภ์,ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้ป้องกันตนเองจากภาวะหมอกควัน หากจำเป็นต้องออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้ง ให้สวมใส่เสื้อแขนยาว สวมแว่นตา และหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อลดการสูดฝุ่นละอองสะสมในปอด และป้องกันการระคายเคืองผิวหนัง และระคายเคืองเยื่อบุตา ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งให้เตรียมแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน รวมถึงกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำทุกหมู่บ้านทุกแห่ง ได้ออกเคาะประตูบ้านสอบถามอาการ กลุ่มโรคที่อาจเกิดจากภาวะมลพิษหมอกควัน เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่และให้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ตลอดจนโรงพยาบาลในสังกัดรายงานสถานการณ์ทุกวัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 
8 มีนาคม 2560 , 08:52 น. , อ่าน 123  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด