ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรอำเภอแม่แจ่ม

  
     ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร้องขอความเป็นธรรม กรณีชุดปฏิบัติการอำเภอแม่แจ่ม ทำการปิดล้อมและจับกุมผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนจากตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว่า50 คน รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่ชุดปฏิบัติการอำเภอแม่แจ่ม ได้ทำการปิดล้อมจับกุมผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ จากการปฏิบัติการดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัส 2 ราย และถูกจับกุม อีก 2 ราย ทั้งนี้ การเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเห็นว่า การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ เพื่อดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
 
8 มีนาคม 2560 , 15:46 น. , อ่าน 88  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด