ประชุมผู้ประกอบการวิทยุชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทั่วภาคเหนือร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการวิทยุชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางราชการในนโยบายที่สำคัญสำหรับวิทยุชุมชน โดยมีนายปราโมช รัฐวินิจ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งผู้บริหารจากกรมประชาสัมพันธ์ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สิ่งสำคัญที่อยากขอความร่วมมือจากวิทยุชุมชน คือการดำเนินการอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสมานฉันท์ในชาติ และการส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมฉบับใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า การปฏิรูปการเมืองตามนโยบายของรัฐบาล มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารมวลชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการให้การศึกษากับประชาชนอย่างกว้างขวาง สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการวิทยุชุมชนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน
 
11 มกราคม 2550 , 15:02 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่