จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการจัดกำลังหน่วยเหยี่ยวไฟ ชุดลาดตระเวน รับมือสถานการณ์ไฟป่าตามแนวทางประชารัฐ

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้บูรณาการจัดกำลังหน่วยเหยี่ยวไฟ ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครภาคประชาชน เตรียมรับมือสถานการณ์ไฟป่า จากปรากฏการณ์เอลนีโญ และเฝ้าระวังในช่วง 60 วัน ห้ามเผา นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังหน่วยเหยี่ยวไฟ ชุดลาดตระเวนไฟป่า ประกอบไปด้วยกำลังเจ้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครภาคประชาชน เพิ่มการลาดตระเวนในเขตอุทยานและป่าสงวนแห่งชาติ และขอหน่วยทหารเข้าไปช่วยลาดตระเวน เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเข้าสู่ฤดูร้อน โดย มณฑลทหารบกที่ 33 ได้สนับสนุนกำลังพลเพื่อลาดตระเวนและตรวจเฝ้าระวังไฟป่า ในห้วงเฝ้าระวัง 60 วันห้ามเผา ในพื้นที่เป้าหมาย 15 อำเภอ 15 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 100 นาย ซึ่งขณะนี้ได้จัดส่งชุดปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่เสี่ยง 9 อำเภอแล้ว ได้แก่ อำเภออมก๋อย, แม่แจ่ม, กัลยาณิวัฒนา, สะเมิง, แม่ออน, ดอยสะเก็ด, แม่แตง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 9 ชุดปฏิบัติการ ส่วนที่เหลือยังเตรียมความพร้อม ณ ที่ตั้งหน่วย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งใช้กำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยให้ประสานประกอบกำลังร่วมกับศูนย์สั่งการฯ ระดับอำเภอทุกแห่ง ทางด้าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 ได้สนธิกำลัง จากศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยเหยี่ยวไฟเข้ามาประจำการที่หน่วยเหยี่ยวไฟ ศูนย์เหนือ 6 นาย หน่วย เชียงดาว 6 นาย, หน่วยอมก๋อย 6 นาย และหน่วยแม่แจ่ม 6 นาย สั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่เกิดเหตุซ้ำซาก เช่น อำเภอสันกำแพง แม่ออน หางดง และสันป่าตอง โดยเฉพาะตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ให้มีการตรวจลาดตระเวนอย่างเข้มข้นในช่วงบ่าย และช่วงค่ำ เน้นให้ความรู้ และขอความร่วมมือคนในพื้นที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ช่วงกลางเดือนเมษายน ต้องเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่จะส่งผลให้เกิดภาวะความแห้งแล้ง หรือ ลมแห้งที่จะพัดเข้ามา อากาศที่ร้อนมาก ทำให้โอกาสการลุกลามของไฟป่าเป็นไปอย่างรวดเร็ว อากาศที่เบาจะลอยตัวขึ้นและจะถูกกักด้วยชั้นความกดอากาศ พร้อมกันนี้จะมีฝุ่นควันจากพื้นที่อื่นจะลอยมาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนเพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ ส่งผลให้ปัญหาหมอกควันของเชียงใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน 2560
 
8 มีนาคม 2560 , 17:32 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย