เชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม โดยสมมติสถานการณ์ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 เผชิญเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งการฝึกครั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ โดยได้สมมติเหตุการณ์ว่ามีเหตุแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง ขนาด 6.3 แมกนิจูด มีจุดศูนย์กลางที่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่อำเภอจอมทอง อาคารบ้านเรือนได้รับผลกระทบ ต่อมาเกิดอาฟเตอร์ช็อก ขนาด 4.5 แมกนิจูด ในพื้นที่อำเภอจอมทองอีกครั้ง ส่งผลให้อาคารเรียนพังถล่มลงมา และเกิดข่าวลือว่าสะพานหัก ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ ทั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ได้ฝึกตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน ตามลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดสถานการณ์จริง เป็นการลดจุดบกพร่อง ลดขั้นตอนการปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำผลการฝึกซ้อมไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 
9 มีนาคม 2560 , 16:26 น. , อ่าน 117  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด