งานมหกรรมพืชสวนโลกฯเปิดงาน AgriTech แสดงวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการเกษตร

  
    งานมหกรรมพืชสวนโลกฯเปิดงาน AgriTech แสดงวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีการเกษตรของไทย ในด้านการผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับพืชสวน นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน รองหัวหน้าคณะทำงานสำนักงานผู้บริหารงานปฏิบัติการ กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า งาน AgriTech งานแสดงวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการเกษตร จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางการค้าอุปกรณ์และเทคโนโลยีการเกษตรที่สำคัญของไทย ที่จะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการเกษตรให้เกิดการพัฒนาและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศในเวทีการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งเป็นเวทีกลางระหว่างบุคลากรทางการเกษตรและเกษตรกรได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าชมงานเทคโนโลยีรทางการเกษตร ในงานพืชสวนโลกฯด้วย นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กล่าวด้วยว่า ภายในงานยังมีนวัตกรรมใหม่ๆอีกมากมาย เช่นเครื่องบดสะเดา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุนและพระราชทานเงินให้กรมวิชาการเกษตร นำไปพัฒนาต่อยอด จนกระทั่งได้เครื่องบดสะเดาคุณภาพเยี่ยมที่คิดค้นและผลิตโดยฝีมือคนไทย ทั้งนี้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน AgriTech ได้ ที่บริเวณฮอลล์ 1 อาคารนิทรรศการ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 11 –16 มกราคม นี้
 
11 มกราคม 2550 , 16:16 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ถนอม ศรีแก้วเลิศ สวท. เชียงใหม่