ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยัน คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทุกคนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษจากหมอกควัน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ตั้งแต่ประกาศช่วงเฝ้าระวัง 60 วันห้ามเผา เราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการป้องกัน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ จัดชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่าอย่างเข้มข้น ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษจากหมอกควัน ทั้งนี้ ได้อนุมัติกำลังพลของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร.ในทุกพื้นที่ ร่วมกับ กำลังทหาร และฝ่ายปกครอง รวมถึง อาสาสมัครดับไฟ ทุกหมู่บ้าน จัดเวรยามเฝ้าระวัง และเข้าดับไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมยืนยัน จังหวัดเชียงใหม่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ สำหรับ สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 สถานี ที่ ตำบลช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่อย่างใด
 
10 มีนาคม 2560 , 17:54 น. , อ่าน 31  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด