มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตลาดเพื่อคนรักสุขภาพ ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดกาดแม่โจ้ 2477 เอาใจคนรักสุขภาพ นำสินค้าเกษตรปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า กาดแม่โจ้ 2477 เป็นตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีการแบ่งโซนการจำหน่ายสินค้าออกเป็น 3 โซน คือ 1.โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ของนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม 2.โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 3.โดมออร์แกนิค สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ/สำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม ซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถการันตีได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมี เพราะใช้กระบวนการผลิตในระบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี จึงทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค สำหรับ กาดแม่โจ้ 2477 จะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ให้ทุกท่านมาจับจ่ายใช้สอย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยจะเริ่มเปิดตลาดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโดมออร์แกนิค สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
 
11 มีนาคม 2560 , 11:44 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด