เชียงใหม่ พบการลักลอบเผาป่า คาดเกิดจากการเผาหาของป่า

  
    จังหวัดเชียงใหม่ พบการลักลอบเผาป่าแล้วมากกว่า 14 จุด ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ คาดเกิดจากการเผาหาของป่า ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงาน จาก นายพึ่งบุญ กันธิยาใจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าออบหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่.16 (เชียงใหม่) ว่า ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ข้างทาง บริเวณ กม.20 -21 ม. 1 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จึงพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการดับไฟป่าบูรณาการ ของสถานีควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง และผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ช่วยกันดับไฟซึ่งใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ พบพื้นที่ถูกไฟไหม้เสียหาย 16 ไร่ ขณะที่ พบว่ามีไฟป่าในพื้นที่อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน จำนวนหลายจุดเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการดับไฟป่า เพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามแล้ว ทั้งนี้ จากการตรวจพบจุดความร้อนของ GISTDA พบว่า บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดนี้ มีจุดความร้อนมากกว่า 14 จุด สาเหตุหลักคาดว่าเป็นการลักลอบเผาเพื่อหาของป่าในพื้นที่ โดยศูนย์วอร์รูมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโทรศัพท์สายตรง ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2236 และ หมายเลข 191 เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟทันที ด้าน นายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ ขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้ง ขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด เนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อน ในตอนกลางวัน และสภาวะความแปรปรวนของอากาศลดลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศนิ่ง หากเกิดการเผาในพื้นที่ อาจส่งผลทำให้ทุกจังหวัดมีแนวโน้มฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้นได้
 
11 มีนาคม 2560 , 16:53 น. , อ่าน 93  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด