สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ช้างไทย

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกันดูแลอนุรักษ์ช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมือง พร้อมจัดกิจกรรมวันช้างไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย สวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมวันช้างไทย ในส่วนซูคิดส์โซน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นการสะท้อนให้ประชาชนคนไทย เด็กและเยาวชน ได้หันมาสนใจช้างไทย ร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย เนื่องจากช้างไทยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ทั้งนี้ ซูคิดส์โซน เป็นส่วนจัดแสดงที่รวบรวมสัตว์ที่น่ารักหลากหลายชนิดให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะส่วนอาคารนิทรรศการของโซนนี้ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของช้างไทย , ซากโครงกระดูกสัตว์ ,สัตว์สตาฟ อวัยวะของสัตว์ต่างๆ มากมายหลากหลายชนิด ให้เด็กๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆเข้าชมเป็นอย่างมาก สำหรับ วันช้างไทยตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย หันมาสนใจช้าง รักและหวงแหนช้างไทย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างให้มากขึ้น
 
12 มีนาคม 2560 , 11:05 น. , อ่าน 104  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด