งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ จัดการแสดง วงดนตรีปี่สก๊อต ชุดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย

  
    งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ จัดการแสดง วงดนตรีปี่สก๊อต ชุดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 อาจารย์ดำรงค์ศักดิ์ ศรีสุรินทร์ ผู้จัดการวงดนตรี กล่าวว่า งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 เป็นงานระดับโลกที่จัดขึ้นครั้งแรก ในประเทศไทย ที่สำคัญยังจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ จึงได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรี อันเป็นการแสดงถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาวไทย ผ่านการถ่ายทอดทางการแสดงดนตรี โดยจัดการแสดง วงดนตรีปี่สก๊อต ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วย นักดนตรีปี่สก๊อต กลอง และคฑากร รวมทั้งสิน 52 คน ปัจจุบัน วงดนตรีปี่สก๊อตวชิราวุธราชวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโดยผู้บังคับการคนปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการแสดงได้ ที่บริเวณลานต้อนรับและถนนราษฎร์รักบาท หน้าหอคำหลวง วันละ 2 รอบ ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเวลา 13.00-13.45 น.
 
11 มกราคม 2550 , 16:17 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ถนอม ศรีแก้วเลิศ สวท. เชียงใหม่