มหาวิทยาลัยพายัพ มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า

  
    มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมคณะ มอบน้ำดื่มผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวเดือน อินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายรายการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำน้ำดื่มดังกล่าวสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวัง และดับไฟป่าอย่างหนัก และมีหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องทำงานทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อปกป้องไม่ให้คนเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ และเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่ชุดปฏิบัติการดับไฟยังขาดอยู่ตอนนี้ คือ น้ำดื่มที่จะต้องพกติดตัวเมื่อเข้าป่าไปดับไฟ อาหารแห้ง อุปกรณ์ในการดับไฟ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของได้ที่ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หรือแจ้งมาที่หมายเลข 053-112236 ได้ทุกวัน
 
13 มีนาคม 2560 , 17:06 น. , อ่าน 128  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด