ฝนหลวงปรับแผนการปฏิบัติการปี 2560 น้อมนำศาสตร์พระราชาปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ภาคเหนือ

  
    อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานและการปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2560 น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ
ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงาน และการปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2560 เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ และได้เริ่มเปิดปฏิบัติการฝนหลวงมาตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ได้ดำเนินการคิดค้น ศึกษาวิจัยเทคนิคและรูปแบบการบินเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการศึกษาการปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยใช้แนวคิดจาการใช้สารฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ใช้สารฝนหลวงสูตรเย็นจัดหรือน้ำแข็งแห้ง โปรยในบริเวณเหนือชั้นบรรยากาศ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดต่ำลง ส่งผลให้ฝุ่นละอองสามารถลอยผ่านชั้นบรรยากาศขึ้นไปได้ และอีกหนึ่งโครงการ เป็นการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ได้แก่ การเกิดพายุฤดูร้อนและลูกเห็บ โดยการดัดแปรสภาพอากาศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยใช้เทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานไว้ในตำราฝนหลวงพระราชทาน ซึ่งสามารถลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยมีแผนปฏิบัติการ 2 ช่วง คือ ในเดือนมีนาคม ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือ และในเดือนเมษายน ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ได้ดำเนินการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทำให้มีฝนตกในพื้นที่เล็กน้อย
 
13 มีนาคม 2560 , 18:04 น. , อ่าน 108  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย